Vatoz (Dasyatis pastinaca) Balığı Kas Dokusunun Enzimatik Hidrolizi ve Hidrolizatların Antioksidan ve Bakır Şelatlama Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Biyoaktif peptidler canlıların vücut fonksiyonlarına ve sağlığına olumlu etkileri bulunan spesifik protein fragmentleri olup bitkisel, hayvansal, fungal, bakteriyel ve venom kaynaklı olabilmektedir. Farklı protein kaynaklarından keşfedilen biyoaktif peptidlerin çoğu, antihipertansiyon, antioksidan, antitrombotik, antimikrobiyal ve antikanser immünomodülasyon gibi çeşitli biyolojik özellikler göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, vatoz (Dasyatis pastinaca) kas dokusu protein hidrolizatının biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle, vatozun homojenize kas dokusu, esperaz ve tripsin enzimleri tarafından hidrolize edildi. Enzim/substrat oranı, hidroliz süresi ve derecesi optimize edilerek hidrolizatların antioksidan (CUPRAC yöntemi) ve metal şelatlama (bakır şelatlama) aktiviteleri değerlendirildi.


Ebru KOCADAĞ KOCAZORBAZ , Meliha KANATSIZOĞLU , Hanife Ttuğçe ÇEKER , Esra MENFAATLİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/665435

Author: admin