HVDC Güç İletim Sistemleri Konusunda Bir Derleme

Elektrik enerjisi, dünyaçapında “AlternatifAkım” (AC) olarak üretilir ve taşınır. Bununlabirlikte, “DoğruAkım” (DC) güç iletiminin AC'den daha üstün olduğu bazı uygulamalar vardır. DC'den AC'ye ve AC'den DC'ye dönüşümler için iyi bir control ve düzenleme sağlayan teknoloji eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, DC güç iletim teknolojisi yaygınlaşmamıştır. Güç elektroniği cihazlarının geliştirilmesi, “Yüksek Gerilim Doğru Akım” (HVDC) güç aktarımındaki kısıtlamaların büyük bir kısmını kaldırmıştır. HVDC kullanımı, ekonomik faydaları ve “Yüksek Gerilim Alternatif Akım” (HVAC) güç aktarımına gore teknik avantajları nedeniyle uzun bir süredir günlük kullanımın bir parçası olmuştur. HVDC uzun mesafelerde güç aktarımında kayıpların azaltılması ve farklı frekanslarda çalışan ülkelerin güç sistemlerini birbirine bağlamasında HVAC ye gore daha avantajlıdır. Bu makalede HVDC ilkeleri tanıtılmakta, HVDC'nin dünyadaki uygulamaları karşılaştırılmaktave bu teknolojide gelecekte ihtiyaç duyulacak gelişmeler tartışılmaktadır.


Mahir KUTAY , Ahmad Mustapha USMAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/693132

Author: admin