WEKA Veri Madenciliği Yazılımının Sürümleri Arasındaki Kalite Değişimlerinin QMOOD ile İncelenmesi

QMOOD (Quality Model for Object Oriented Design), dört katmandan oluşan ve bu katmanlar arasındaki ilişkileri değerlendiren hiyerarşik yapılı bir tasarım kalite modelidir. Bu model nesneye dayalı yazılım metriklerini kullanarak yazılım kalite niteliklerinin değerlerini hesaplar. Bu çalışmada, QMOOD kullanılarak, açık kaynak kodlu WEKA veri madenciliği yazılımı sürümlerinin kalite değişimleri gözlenmiştir. Yazılıma yeni sürümlerde farklı özelliklerin eklenmesi ve yazılım tasarım yapısının değişmesi QMOOD'un işlevsellik, esneklik ve yeniden kullanılabilirlik gibi niteliklerini doğrudan etkilerken, sürümlerin kalıtım hiyerarşisi değişikliği ise genişletilebilirlik ve etkinlik niteliklerinin puanlarında oynaklığa sebep olmuştur. Anlaşılırlık niteliğinin değerini ise yeni sürümlerde artan metot ve sınıf sayısı olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışmanın sonucunda QMOOD ile elde edilen kalite puanlarıyla WEKA sürümlerindeki yapısal değişimlerin paralel olduğu gözlenmiştir.


Hakan GÜNDÜZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/699266

Author: admin