Laktik Asit Bakterilerinin Balıklarda Büyüme Performansı Üzerindeki Etkileri

Probiyotikler
sindirim kanalında mikroflora dengesini düzenlemek, patojenik
mikroorganizmaların gelişimini önlemek, bu yolla yemden yararlanmayı artırmak
için hayvan beslenmesinde kullanılan alternative biyoteknolojik ürünlerdir. Probiyotik mikroorganizmaların en önemli gruplarından
birini laktik asit bakterileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, gerek
karasal hayvanlarda gerekse su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik olarak
tercih edilmektedirler.  Bu derlemede,
farklı laktik asit bakterisi türlerinin balıkların büyüme performansı
üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalar
değerlendirildiğinde, genel olarak Pediococcus acidilactici türünün büyüme üzerinde olumlu etkisinin
görülmediği saptanmıştır. Streptococcus, Lactobacillus, Lactococcus ve Enterococcus cinslerine ait türlerin ise balıkların büyüme performansında olumlu
etkileri olduğu görülmüştür.  
Cansu METİN , Taçnur BAYGAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin