Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Trofik Durum İndeksleriyle Belirlenmesi

Bu çalışmada; Ülkemizin 2. büyük tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü’nün su kalitesinin trofik durum
indeksleriyle belirlenmesi amaçlanmıştır. 2013 yılı ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemleri ile 2014 yılı kış
dönemlerinde gölü temsil edecek şekilde seçilen 9 istasyonda mevsimsel olarak gerçekleştirilen çalışmada
çözünmüş oksijen içeriği, toplam fosfor (TP), Secchi derinliği (SD), klorofil-a (Chl-a) ve toplam azot (TN)
analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Eğirdir Gölü’nün Carlson trofik durum indeksi TSI
değerleri, OECD indeksinin ortalama±1SD aralığı ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği trofik durum
indeksi ortalama değerlerine göre mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
Nalan Özgür YİĞİT , Behire Işıl DİDİNEN , Seval BAHADIR KOCA , Tülay DEMİR

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin