Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tıbbi Bitkilerin Anestezik Olarak Kullanımı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde anestezik veya sedatifler; sakinleştirme, balıkları hareketsiz bırakma ve uzun
süreli nakiller için gereklidir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan anestezikler MS222, benzokain ve 2-
fenoksietanol (2-PE) olarak sıralanabilir. Fakat bu kimyasalların kalıntıları insan ve hayvan sağlığı açısından
olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle balıketinde kalıntı yapmayan, balık tarafından iyi tölere edilen, vücuttan
atılma süresi kısa dolayısıyla insan ve hayvan için daha güvenli olan doğal ürünlere gereksinim
duyulmaktadır. Bu derlemede su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilecek farklı tıbbi bitkilerin farklı balık
türlerindeki anestezik etkileri üzerine yapılmış çalışmalar ele alınmıştır.
Cafer BULUT , Ayşegül KUBİLAY

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin