Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nde dağılım gösteren iskorpit balığının (Scorpaena porcus) biyolojik
özelliklerini belirlemek amacıyla; Samsun, Ordu, Giresun kıyılarından Mart 2016-Şubat 2017 tarihleri
arasında avlanan 411 adet birey incelenmiştir. Örneklenen bireylerin ortalama toplam boyu 12,79±0,14 cm
(minimum 6,2; maksimum 24,0 cm), ortalama ağırlığı 46,45±1,72 g (minimum 4,10 g; maksimum 235,12 g)
olarak ölçülmüştür. Boy-ağırlık ilişkisi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve tüm aylar için sırasıyla W=0,02L2,9781
,
W=0,026L2,8819, W=0,0134L3,1713, W=0,0196L3,0034, W=0,0217L2,9548 şeklinde bulunmuştur. Tüm bireyler için
Von Bertalanffy Büyüme Denklemi Lt=57,43[1-e
-0,063(t+1,807)], phi-prime indeksi 2,32 olarak tespit edilmiştir.
Ortalama kondisyon faktörü 1,98 olarak hesaplanmış olup, besin dağılımı %27,28 krustase, %6,36 balık ve
%66,36 teşhis edilemeyen canlılardan oluşmaktadır. Mevsimsel olarak hesaplanan GSİ değeri yaz
mevsiminde (en yüksek temmuz ayında 3,61±0,68) en yüksek, sonbahar mevsiminde (en düşük kasım ayında
0,46±0,10) en düşük değerde tespit edilmiştir. 
Seçil METİN , Öznur DİLER , Hakan DİDİNEN

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin