İzmir’in Farklı Bölgelerinde Satışa Sunulan Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Kalitesi

Bu çalışmanın amacı İzmir’in üç farklı bölgesinde marketlerde satışa sunulan midye dolmaların
mikrobiyolojik kalitesi ve tüketime uygunluğunun belirlenmesidir. Midye dolma kara midye (Mytilus
galloprovincialis) kullanılarak üretilmektedir. Midye dolmaların İzmir’de satışı ve tüketimi çok yaygındır.
Türkiye’nin sahil kesimlerinde daha çok sokak satıcıları tarafından satılmakta olan midye dolmalar son
yıllarda marketlerde de satılmaktadır. Midyeler hijyenik kurallara uygun şekilde hazırlanmadıklarında risk
oluşturabilmekte tüketim sonucu hastalığa ve zehirlenmelere neden olabilmektedirler. Bu nedenle midyelerin
mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çalışmanın sonucunda
İzmir’in üç farklı bölgesinde (A,B,C) kış mevsiminde satışa sunulan ve marketlerden rastgele örnekleme
yöntemiyle alınıp incelenen midye dolma örneklerinin toplam mezofilik bakteri sayılarının A (<10- 4,6×105
kob/g), B (1,0×101
-5,5×105
kob/g), C (<10 cfu/g-4,2×105
kob/g) bölgelerinde değişim gösterdiği saptanmıştır. A
bölgesinde incelenen sadece iki örnekte koliform bakteri sayıları (43 MPN/g ve 4 MPN/g) saptanmasına
karşın, diğer bölgelerdeki örneklerde koliform bakteri tespit edilmemiştir. Ayrıca incelenen midye dolma
örneklerinin hiçbirinde fekal koliform, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus saptanmamıştır. 
Tevfik CEYHAN , Okan ERTOSLUK , Okan AKYOL , Aytaç ÖZGÜL

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin