Kurbağa Hastalıkları

Kurbağa eti birçok dünya mutfağında yerini
almış gıda değeri yüksek bir besin kaynağıdır. Evcil hayvan, eğitim ve
araştırma aracı olarak da önemli olan kurbağaların tüm organ ve dokuları farklı
sanayi kollarında değerlendirilmektedir. Günümüzde kurbağa ihtiyacı doğadan yakalveığı
gibi daha çok yetiştiricilik yoluyla sağlanmaktadır. Yaban kurbağalarda son
yıllarda meydana gelen kitlesel kurbağa ölümleri yanında, yetiştirilen kurbağalarda
meydana gelen hastalıklar ekonomik kayıpların oluşmasında önemli bir yer
tutmaktadır. Gerek yaban ve gerekse de yetiştiriciliği yapılan farklı kurbağa
türlerinin birçok enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan hastalıkları bulunmaktadır.
Enfeksiyöz olmayan hastalıkları daha çok beslenme düzensizliklerine ve çevresel
faktörlere bağlı olarak gelişmektedir. Kurbağaların enfeksiyöz hastalıklarında
paraziter, fungal, viral ve bakteriyel etkenler rol almaktadır. Paraziter
hastalıkları protozoan, metazoan parazitler ve artropodlar meydana getirirken,
kitridiomikozis, zigomikozis, kromomikozis, saprolegniazis ve ihtyofoniazis en
sık rastlanılan mantar hastalıklarıdır. Ranavirus
en çok görülen viral hastalık etkenidir. Kurbağaların en çok bilinen bakteriyel
hastalıkları arasında ise dermatoseptisemi, streptokokkozis, flavobakteriozis,
mikobakteriozis ve klamidiozis bildirilmiştir. Bu derlemenin amacı, kurbağa
hastalıklarının tanıtılarak ülkemiz için çok yeni olan kurbağa
yetiştiriciliğinin başarılı olabilmesine katkı sağlamaktır. 
Ahmet Tahir ERSOY , Seçil METİN , Ertan Emek ONUK

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin