Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis): Yuva parametreleri ve yeni bir yuvalama alanı

Türkiye’de bulunan Trionyx triunguis (Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası) yuva parametreleri ile
ilgili batı Akdeniz sahillerinde yapılan az sayıda çalışma dışında bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmada, Türkiye’nin orta ve doğu Akdeniz sahillerinde bulunan Belek, Göksu ve Burnaz kumsallarında
12 adet Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası yuvasına ait 2016 ve 2017 sezonlarındaki yuva
parametreleri değerlendirilmiştir. Yuvalamaların mayıs ayında (%17) başladığı ancak haziran ayında
(%83) yoğunlaştığı görülmüştür. Yuvaların kıyı çizgisine uzaklığı, derinliği, sıcaklığı, kuluçka büyüklüğü
ve yavru çıkışı başarıları hesaplanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği üç kumsalda en düşük yavru çıkışı
başarısı Göksu Kumsalı’nda (0,18 ± 0,26) iken Belek (0,75 ± 0,22) ve Burnaz (0,72 ± 0,36) birbirine yakın
değerdedir. Kuluçka sıcaklıkları, embriyoların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği aralıkta (29,5–33,0 °C)
ölçülmesine karşın, yuva içerisindeki yumurtaların en fazla geç embriyonik dönemde öldüğü (5,1 ± 9,6)
bunu erken (1,8 ± 3,1) ve orta dönem (0,3 ± 0,6) embriyoların izlediği tespit edilmiştir. Döllenmemiş
yumurta sayıları en yüksek Burnaz Kumsalı’nda (14,5 ± 19,1) ve en düşük Belek Kumsalında (1,0 ± 1,5)
kaydedilmiştir. Yuva parametrelerinin birbirleri arasındaki ilişkileri incelendiğinde yalnızca yuva içi
sıcaklığının, kuluçka büyüklüğü ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
çalışma ile, Burnaz kumsalı Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası için yeni bir yuvalama alanı olarak
tespit edilerek, bu türün üç kumsala ait yuvalarındaki yuva parametreleri ortaya konmuştur
Selmin ÖZER , Gülşah DÖKENEL

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin