Suriye’de Sığır ve Kuzu Besiciliğinde Teknik ve Ekonomik Performansın Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Bu çalışma Suriye’de geleneksel ve iyileştirilmiş besleme uygulamalarının kuzu ve sığır kuzu ve sığır performansları üzerine teknik ve ekonomik olarak etkisini değerlendirmek amacı ile yürütülmüştür. Bu amaçla, 120 erkek İvesi ve yerel ırk Frizyen melezi 12 erkek buzağı denem gruplarına ayrılmıştır. Her deneme yapılan çiftlikte iyileştirilmiş metot ile geleneksel uygulama grupları takip edilmiştir. Kuzuların besleme teknik ve ekonomik performans analiz geleneksel sistem ile iyileştirilmiş sistemin teknik ve ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır. İyileştirilmiş beslenme programı ile geleneksel sistem arasında besi performansı, bakımından anlamlı farklılıklar (P> 0.05) tespit edilmemiştir. 1 kg canlı ağırlığın net kar kuzu ve sığır besi için sırasıyla 85 SL ve 74 SL (p

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2015
Cilt 30
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Author: admin