Yaşamın Farklı Alanlarında Mittag-Leffler Fonksiyonu

Bu çalışmada kesirsel kinetik denklemin farklı çözümlerinde karşımıza çıkan ve eksponansiyel fonksiyonu genelleyen Mittag-Leffler (ML) fonksiyonu ele alınmaktadır. ML fonksiyonu yardımıyla nüfus, sera gazı salınımı ve dış ticaret hacmi süreçlerindeki artma dinamikleri incelenmektedir. Bu amaçla bu süreçler için grafiksel gösterimler yapılmakta ve gerçek veriler ile karşılaştırılmaktadır. Kesirsel türev mertebesi yardımıyla gerçek değerler ile teorik hesaplamaların arasındaki uyum incelenmektedir.
Özlem KORKUT , Ezgi GEREZ

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın