Bazı Fungisitlerin Şeker Pancarı Kök Çürüklüğü ve Çökerten Etmeni Rhizoctonia solani’ ye Karşı Etkileri

Konya bölgesi ülkemizde şeker pancarı üretiminin 1/3’ ünden fazlasını elinde tutan oldukça önemli bir şeker pancarı üretim alanıdır. 2015-2017 yılları arasında bu bölgede 866 tarlada yapılan surveyler sonucu 691’inde özellikle hasata yakın geç dönemde ve tüm dönemlerde kök çürüklükleri tespit edilmiş, bunlar arasında da en çok Rhizoctonia etmenine rastlandığı bildirilmiştir. Yapılan morfolojik tanılama, izolasyon, mikroskopik gözlem, ITS rDNA bölgesinin sekans verileri ile yapılan moleküler yöntemlerle etmen Rhizoctonia spp. olarak tanımlanmıştır. Bazı fungisitlerin patojene etkisini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmamızda, elde edilen izolatlardan en yaygın ve virülensliği en fazla olan Rhizoctonia solani AG-2-2-IIIB’ ye ait 2G izolatı ile Azoxystrobin, Fludioxonil, Flutolanil, Tolclofos-methly, Pyraclostrobin+Epoxiconazole, Difenoconazole+Propiconazole, Spiroxamine+Prothiocona ve Sedaxane+Fludioxonil+Metalaxyl-M etken maddeli 8 farklı fungisit petri ve saksı denemelerinde kullanılmıştır. Petri misel denemesinde tespit edilen engelleme dozları ile beraber firmaların önerdiği tam doz, çift kat doz, yarı dozlar saksı denemesinde kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda, en etkili fungisit ve dozu olarak Azoxystrobin’ un çift kat dozu ve Sedaxane+Fludioxonil+Metalaxyl-M’ ın tam dozu olduğu tespit edilirken; saksı çalışmalarında, önerilen dozun 2 katı dozlarının daha etkili bulunması patojenin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmiş olmasını düşündürmektedir.
Batuhan ÖZAKIN , Naci KURGAN

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın