PROPOLİSİN SERBEST RADİKAL TEMİZLEME AKTİVİTESİ, BİREYSEL FENOLİK BİLEŞİK İÇERİĞİ VE ELEMENT KONSANTRASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, Türkiye (TP), Çin (CP), Brezilya (BP1, BP2) ve Etiyopya'dan (EP) elde edilen propolis örneklerinin kalitesi değerlendirildi. Propolisin fenolik bileşikleri sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS/MS) ile kantitatif olarak tespit edildi. Buna ilave olarak, total flavonoid içerik, total fenolik içerik, antioksidan aktivite ve element içeriği (ICP-MS ile) gibi kalite parametleri de araştırıldı. LC-MS/MS analizinin sonuçlarına göre propolis ekstraktları bireysel fenolik bileşiklerin toplam konsantrasyonu açısından TP> BP1> BP2> CP> EP olarak sıralandı. BP1 ve EP için klorogenik asit, BP2 için p-kumarik asit, CP ve TP için ise trans-ferulik asit baskın bileşikler olarak tespit edildi. TP’de DPPH konsantrasyonu en yüksek iken, ABTS konsantrasyonu ise diğer propolis örnekleri ile benzerlik gösterdi. Propolis numunelerindeki potasyum (K), kalsiyum (Ca), demir (Fe), magnezyum (Mg) ve sodyum (Na) içeriklerinin sırasıyla 2416.75-14416.02 mg/kg, 8.52-613.25 mg/kg, 102.66–1425.82 mg/kg, 523.84–7336.7417.5 mg/kg and 57.65-191.15 mg/kg arasında değişiklik gösterdiği belirlendi. Sonuç olarak bu çalışma ile propolisin kimyasal bileşimi ve aktivitesinin coğrafi kökenine göre değiştiği tekrar desteklendi.

Uludağ Arıcılık Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 20
Sayı 2

Dergi adı:Uludağ Arıcılık Dergisi

Author: admin