Tunceli dağ sarımsağı (Allium tuncelianum) farklı eksraksiyonlarında LC-MS/MS ile fenolik bileşik miktarlarının karşılaştırılması

Bu çalışmada ekstraksiyon yöntemi ve çözgen farklılığının, Tunceli Dağ Sarımsağı`nda fenolik bileşen karekterizasyonuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Fenolik bileşiklerin karakterizasyonu için, 25 fenolik bileşik kullanılarak, yeni bir LC-MS/MS metodu geliştirilmiş ve bu metod Tunceli Dağ Sarımsağı (TDS) için kullanılmıştır. Ekstraksiyon yöntemi olarak, infüzyon ve hidrolizasyon metodu, çözgen olarak, etanol, metanol, su ve etanol/su (÷ 50 [v/v]) olmak üzere 4 farklı çözücü kullanılmıştır. TDS içerisinde 25 farklı fenolik bileşen aranmış ve bunlardan 16 fenolik bileşenin var olduğu tespit edilmiştir. TDS`nin major komponentlerinin, pirokatekol (14018.98±3.61 µg L-1), vanilik asit (1887.24±0.397 µg L-1) ve fumarik asit (1812.34±0.211 µg L-1) olduğu belirlenmiştir. TDS nin fenolik içeriğinin çeşitlilik açısından zengin, ancak miktar açısından fakir olduğu görülmüştür. Genel olarak en iyi çözgenin etanol ve en ideal ekstraksiyon yönteminin ise hidrolizasyon olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, farklı analiz tekniği, farklı ekstraksiyon işlemi ve farklı çözgen kullanımının, Allium tuncelianum için, fitokimyasal içerik üzerine oldukça önemli etkilerinin olduğu anlaşılmıştır.
Kasım TAKIM
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 24
Sayı 1