Şanlıurfa ili buğday ekim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi

Şanlıurfa buğday
ekim alanlarında bulunan yabancı otların tespit çalışmaları 2015 ve 2016
yıllarında 10 ilçede
toplam 250 tarlada yürütülmüştür. Bulunan yabancı ot
türlerinin yaygınlıkları, yoğunlukları, özel ve genel kaplama alanları
hesaplanmıştır. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda, 27 familyaya ait 101 cins ve 121 yabancı ot türü
belirlenmiştir. Şanlıurfa`da yapılan çalışmalar sonucunda tüm ilçelerde Avena
sterilis, Sinapis arvensis`in rastlama sıklığı ÷ 50`den fazla bulunmuştur.
Şanlıurfa il genelinde rastlama
sıklığı ÷ 20 ve yoğunluğu 1 bitki/m2`den fazla olan türler sırasıyla,
Avena sterilis (11,51 bitki/m2),
Lolium spp. (4,96 bitki/m2),
Sinapis arvensis (3,26 bitki/m2),
Hordeum spontaneum (3,21 bitki/m2),
Galium tricornutum (3,05 bitki/m2),
Convolvulus arvensis (2,93 bitki/m2)
ve Papaver spp. (1,33 bitki/m2)`dir.
Erdal ATEŞ , İlhan ÜREMİŞ
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 24
Sayı 1