Tarla Küsküt`ünün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.)`nin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi

Bu araştırmada Tarla küsküt`ün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda, deneme alanında Tarla küsküt yoğunluğu fide evresinde 19.58 adet m-2, çiçeklenme evresinde 10.90 adet sürgün/bitki ve meyve evresinde ise 14.75 adet sürgün/bitki bulunmuştur. Tarla küsküt`ün yoğunluk skalasına göre her üç evrede de çok yoğun olduğu hesaplanmıştır. Küskütün Dila biberine farklı 3 dönemde (Fide, Çiçeklenme ve Meyve oluşum evresinde) infekte edilerek biberin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Tarla küsküt`ün biberde meydana getirdiği fenolojik ve pomolojik kayıpların toplamı fide evresinde ÷ 100, çiçek evresinde ÷ 52.97 ve meyve evresinde ise ÷ 27.73 hesaplanmıştır. Tarla küskütün biber veriminde meydana getirdiği kayıp oranı ise, fide evresinde infeksiyon olduğunda ÷ 100, çiçek evresinde ÷ 34.22 ve meyve evresinde ÷17.02 hesaplanmıştır. Tarla küsküt`ün Dila biberi fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi istatistiki analiz sonucuna göre önemli ve farklı bulunmuştur. Dila biberinin Tarla Küskütün`e karşı hassas olduğu bu çalışma ile ortaya konmuştur.
Tamer ÜSTÜNER
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 24
Sayı 1