Elmada mavi küfe neden olan Penicillium expansum`a karşı borik asitin antifungal etkisi

Bu çalışmada, borik asitin Penicillium expansum`a karşı etkinliği hem in vitro hem de in vivo koşullarda değerlendirilmiştir. In vitro`da, borik asitin ÷0.125 konsantrasyonu P. expansum`un misel gelişmesini, spor çimlenmesini ve çim tüpü uzunluğunu sırasıyla ÷68.88, ÷74.00 ve ÷85.50 oranında azaltmış, halbuki daha yüksek konsantrasyonlar (÷0.25, ÷0.50, ÷1.00 ve ÷2.00)`ı ise tamamen engellemiştir. Ayrıca borik asitin yukarıda belirtilen ilk konsantrasyonu ve sonraki konsantrasyonlarının etkileri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P&amp,lt,0.05). Borik asitin EC50, minimum engelleyici konsantrasyon (MIC) ve minimum fungisidal konsantrasyon (MFC) değerleri sırasıyla, 0.09, ÷0.25 ve &amp,gt,÷2 olarak belirlenmiştir. In vivo denemelerde, borik asitin ÷0.25 konsantrasyonu hariç, diğer tüm konsantrasyonlar (÷0.50, ÷1.00 ve ÷2.00)`ı hem koruyucu hem de tedavi edici etki göstermişler ve bu konsantrasyonlar mavi küfün hastalık şiddetini patojen ile inokule edilmiş kontrole kıyasla önemli ölçüde azaltmıştır (P&amp,lt,0.05). Bununla birlikte, ÷2.00 borik asitin hem koruyucu hem de tedavi edici uygulamalarda patojene karşı en etkili konsantrasyon olduğu ve hastalık şiddetini sırasıyla ÷94.46 ve ÷91.41 oranında azalttığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar, borik asitin elmalarda P. expansum`un neden olduğu mavi küf hastalığının mücadelesi için sentetik fungisitlere bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Elif YILDIRIM , Kübra KARATOPRAK , İsmail ERPER , Muharrem TÜRKKAN
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 24
Sayı 1