FASULYE TOHUMLARINA MELATONİN UYGULAMALARININ ORTA ALKALİN TOPRAK KOŞULLARINDA FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada, fasulye tohumlarına melatonin (MEL) uygulamalarının orta alkalin topraklarda toleransı sağlama üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, fasulye tohumları 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlardaki MEL (0, 1, 5 veya 25 μM) çözeltisinde bekletilmiştir. Tohumlar 3:1 oranında torf:perlit karışımı (kontrol) ve pH`sı 7.94 olan bahçe toprağına ekilmiştir. Fasulye fidelerinde, fide uzunluğu, taze ağırlık, gövde çapı, yaprak alanı, klorofil içeriği (SPAD), antosiyanin, prolin, lipid peroksidasyon (MDA), H₂O₂ ve elektriki iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Tohum aşamasında 1 μM MEL uygulaması alkalin stresinin zararlı etkilerini hafifletmiş ve fide uzunluğu, taze ağırlık, klorofil içeriği (SPAD), prolin, MDA ve H₂O₂ içeriklerinde önemli iyileşme sağlamıştır. Gövde çapı ve yaprak alanı incelendiğinde, en iyi sonucu 25 μM MEL uygulaması vermiştir. Fasulyelerde, alkalin toprak koşullarında tohuma 1 μM MEL uygulanması, stresi ve oluşabilecek hasar ürünlerini azaltmak için önerilebilir.
Gökçen YAKUPOĞLU
Bahçe
,
Yıl 2020
Cilt 49
Sayı 1