VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN Brassicaceae ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü`nde bitki çeşitliliği açısından Türkiye`nin en büyük familyalarından Brassicaceae (Turpgiller) familyasına ait doğal yayılış gösteren taksonların çeşitliliği araştırılmıştır. Arazi çalışmaları 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Belirlenen lokasyon sınırları içerisinde Brassicaceae familyasına ait 102 örnek incelenmiş ve toplam olarak 25 cinse ait 40 takson (tür ve tür altı) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan Hirschfeldia Moench (H. incana (L.) Lag.-Foss.) cinsi ve Sinapis alba L. türü Doğu Anadolu Bölgesi`nde, Brassica rapa L. ve B. oleacea L. türleri iseB9 karesinde ilk kez belirlenmiştir. İnsan etkisinin oldukça yoğun olarak çevreyi etkilediği sınırları belirlenmiş kampüs alanında, çeşitliliğin zaman içerisindeki değişimi değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmada insan etkisiyle değiştirilmiş bir alandaki taksonların yayılışlarının ve dolayısıyla familyanın çeşitliliğinin nasıl değişikliğe uğradığı incelenmiştir.
Abdurrahman SEFALI , Murat ÜNAL , Betül GIDIK
Bahçe
,
Yıl 2020
Cilt 49
Sayı 1