TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜRKİYE`DE EKONOMİK ÖNEMİ: KEKİK VE LAVANTA ÖRNEKLERİ

Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, ilaç, kozmetik ve baharatlar gibi birçok kullanıma sahiptir ve insanlık tarihinin başlangıcından beri bu amaçlar için kullanılmaktadır. Türkiye`nin eşsiz coğrafi konumu, iklimi ve bitki çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitki pazarı için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu çalışma, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik öneminin iki örnek bitki yoluyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır: kekik ve lavanta. Bu iki bitkinin önemi, güçlü yanların, zayıflıkların, fırsatların ve tehditlerin (SWOT) incelenmesi yoluyla analiz edilmektedir.
Bekir PAKDEMİRLİ
Bahçe
,
Yıl 2020
Cilt 49
Sayı 1