BAZI YENİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN (Vitis vinifera) GÖZ VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparken verim ve kalite yönünden yüksek çeşitler tercih edilir. Bu nedenle, ıslah çalışmalarında verim ve göz verimliliği konularına dikkat etmek çok önemlidir. Yeni çeşitlerin göz verimliliği çalışmalarını yürütmek ve doğru budama ile uygun ürün yüklemesini belirlemek gerekir. Ayrıca göz verimliliğinin çeşide bağlı olarak değişebileceği bildirildiği için, mutlaka yeni çeşitlerde yapılacak araştırmalar ile belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bağ Genetik Kaynakları parselinde yer alan 5 farklı yeni sofralık üzüm çeşidinin (Atak 77, Pembe 77, Arifbey, Prima ve Trakya İlkeren) göz verimliliği incelenmiştir. 5 yeni sofralık üzüm çeşidinin göz verimliliğini belirlemek için, yıllık sürgünlerde 1.`den 10. tomurcuklara kadar olan gözler incelenmiştir. Her bir çeşide ait gözlerin verimlilik değerleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda özellikle Atak 77 çeşidi en yüksek göz verimlilik değeriyle ön plana çıkarken, Pembe 77 en düşük göz verimlilik değerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 3. ve 4. gözlerin genel ortalamalar üzerinden en verimli gözler olduğu belirlenmiştir. İlk gözün en düşük göz verimlilik değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, doğru kış budaması için sofralık üzüm yetiştiricilerine aktarılacaktır.
Abdulbaki ŞEN , Arif ATAK
Bahçe
,
Yıl 2020
Cilt 49
Sayı 1