Ricotia carnosula`nın saksı bitkisi olarak kullanımında bitki yoğunluğunun peyzaj performansına Etkisi

Peyzaj mimarlığında özellikle ön bahçelerde ve dar alanlarda farklı görsel etkiler yaratmak amacıyla saksılı bitkilerle bitkisel tasarımlar yapılabilmektedir. Saksılı bitki kullanımlarında mevsimlik çiçeklerin kullanımı çoğu zaman, kullanıcılara bakım açısından kolaylık sağlarken aynı zamanda farklı mevsimlerde tür çeşitliliği yaratmada pratik çözümler sunmaktadır. Bu çalışma, Ricotia carnosula türünün saksılı kullanımındaki peyzaj performansına bitki yoğunluğunun etkisini belirlemek amacıyla 2018 yılında Antalya merkezde, açık alanda, Mart-Mayıs ayları (8 hafta) arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sadece toprak ortamının doldurulduğu çapı 20 cm olan 1.5 litrelik plastik saksılardaki 3 farklı bitki yoğunluğunun (saksı başına 1, 3, 5 bitki) peyzaj performansına olan etkisi, her hafta yapılan bitki büyüme özelliklerinin ölçülmesi ve görsel kalitenin puanlanması ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, görsel kalitenin ve bitki büyüme özelliklerinin farklı bitki yoğunluklarına göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiş ve en iyi peyzaj performansının 3 bitkili saksılarda olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, R. carnosula türünün saksılı kullanımında yaklaşık 8 hafta boyunca çiçeklenme göstererek etkinliğini sürdürebildiğini ve bitkisel tasarımda saksılı bitki olarak kullanımının mümkün olabildiğini ortaya koymuştur.. 
Selma KÖSA
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1