Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi

Günümüzde insanlar kent stresinden uzaklaşmak, özlem duyduğu kırsal yaşamı bir nebze olsun yaşayabilmek, doğa ile iç içe olmak ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamak için farklı doğal kaynaklar ve alanları kullanmaktadırlar. Rekreasyonel alanların ziyaretçi istekleri ile bölgenin doğal özelliklerine uygun planlanması sürdürülebilirlik ve rekreasyon kalitesi açısından oldukça önemlidir. Erzincan İli, Çağlayan Beldesi`nde bulunan Girlevik Şelalesi`de, ülkemizin manzara ve doğal peyzaj güzelliği bakımından önemli rekreasyonel alanlarından birisidir. Bu çalışmada, Erzincan Girlevik Şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin mevcut rekreasyonel etkinliklerin yeterlilik düzeyleri, rekreasyonel eğilimleri ve talepleri ile alanın ziyaretçi yoğunluğuna dair görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 yıllarında Kasım-Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında alana gelen ziyaretçilerle 385 adet yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Anket formu konu ile ilgili literatürler değerlendirilerek hazırlanmıştır. Anket çalışmasında toplanan veriler SPSS 21.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş ve frekans tabloları çıkarılmıştır. Toplanan sonuçlar analiz edilerek alana gelen ziyaretçilerin rekreasyonel istekleri belirlenmiş, buna bağlı olarak alan planlaması ile ilgili öneriler sunulmuştur. 
Ahmet Mesut CANER , Metin DEMİR
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1