Kütahya-Simav yöresi Anadolu Karaçamı doğal gençleştirme sahasında bazı değerlendirmeler

Yaklaşık 4.3 milyon hektar doğal yayılışı ile Türkiye`nin önemli ekonomik değere sahip orman ağacı türlerinden olan Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) ormanlarının ÷35`i bozuk orman vasfında olup, doğal gençleştirmeyi de içeren silvikültürel müdahalelerle verimli hale dönüştürülmeye konudur. Bu çalışmada, türün Kütahya-Simav`dan örneklenen, 2000-2002 yıllarında tohumlama kesimi uygulanmış üç doğal gençleştirme sahası gençliklerinde boy, dip çap, yaş ve son yılın boy gelişimi ölçülerek, türde uygulamaya dönük olarak gerçekleştirilen doğal gençleştirme ve silvikültürel müdahalelerin fidan gelişimi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, örnek alanlarda ortalama boy, kök boğazı çapı, yaş ve son yılın boy gelişimi ile yıllık boy artımı değerleri sırasıyla 253 cm, 7.8 cm, 11 yıl ve 22.4 cm bulunmuştur. Varyans analizi sonucunda, örnek alanlar arasında boy bakımından fark bulunamazken diğer özellikler istatistiksel bakımdan anlamlı (p≤0.05) farklılıklar göstermiştir. Korelasyon analizi sonucunda çalışmaya konu özellikler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p≤0.05) pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Örnek alan içinde ve örnek alanlar arasında yaş farklılıklarının geniş bir aralıkta olması, türde birden fazla bol tohum yılından ve öncü gençliklerden de yararlanılabileceğini ortaya koymuştur.
Gülnur Saba ERTUĞRUL , Nebi BİLİR
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1