İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği

Son yıllarda, kent içerisinde ömrünü yitirmiş endüstriyel peyzaj alanları kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çeşitli ölçeklerde rekreasyon, ekolojik ve ekonomik amaçları kapsayan sürdürülebilir plan kararlarıyla yeniden işlevlendirilmektedir. Yeniden işlevlendirme, kent içi çöküntü alanların korunması ve kültürel sürekliliğinin sağlanmasındaki temel taşı oluşturmaktadır. Doğru yeniden işlevlendirme çalışmaları ile endüstriyel peyzaj alanları gelecek nesillere aktarılabilir. Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi`nin öncü sanayi kuruluşlarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası`nın, yeniden işlevlendirme kapsamında dönüştürüldüğü Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü, sanayi sonrası peyzajların yeniden işlevlendirilmesinde kullanılan tasarım ilkeleri ve stratejileri çerçevesinde yapılan gözlemler sonucu analiz edilmiş, bir öneri çizelgesi oluşturulmuştur.
Aslihan TIRNAKÇI
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1