Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica) tohumlarinda farkli ekim ortamlarinin ve tohum toplama zamaninin çimlenme üzerine etkisi

Çalışma kapsamında Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica ) türünün Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan üç farklı ağaçtan toplanan tohumları kullanılmıştır. Tohumlar iki farklı tarihte (15 Ağustos 2017 ve 5 Eylül 2017) toplanıp herhangi bir ön işleme tabi tutulmaksızın aynı gün içerisinde ekilmiştir. Ekim ortamı olarak dere kumu ve orman toprağı karışımı (1:2) kullanılmıştır. Sera ve açık alanda oluşturulan ekim yastıklarında ekimler gerçekleştirilmiştir. Açık alanda yapılan ekimlerde gölgeleme yapılan ve yapılmayan deneme parselleri oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında en iyi çimlenme yüzdesi ÷ 59.0 ile 5 Eylül döneminde toplanan tohumlardan açık alanda gölgeleme yapılan ekim yastıklarında elde edilmiştir. En yüksek çimlenme hızı ise Ağustos döneminde, 1 ve 2 no`lu ağaçtan toplanan tohumlarda, açık alanda gölgeleme yapılmayan ekim ortamında 36 gün olarak elde edilmiştir.
Güllizar ÖZYURT , Zafer YÜCESAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1