Türkiye`nin Artvin ve Giresun bölgelerindeki Kantaron (Hypericum montbretii ve Hypericum bupleuroides) ve Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill) bitkilerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin karşılaştırılması

ÖzetTıbbi ve aromatik bitkilerden olan Kantaron (Hypericum montbretii ve Hypericum bupleuroides) ve karaçalı (Paliurus spina-christi Mill)
bitkilerinin yaprak, çiçek ve kök gibi kısımlarından oluşan 13 farklı örneğin
antioksidan aktivitesi DPPH, FRAP ve CUPRAC yöntemleri kulanılarak
incelenmiştir. Aynı zamanda bitki ekstraktların toplam fenolik ve toplam
flavonoid miktarları da ölçülmüş ve antimikrobiyal özellikleri de
belirlenmiştir. Antioksidan aktivite sonuçlarına göre tüm analizler içinde
(toplam polifenol miktar analizi hariç) en iyi aktivite Kantaron (Hypericum montbretii) bitkisinin kuru
yaprağında olduğu bulunmuştur. Toplam polifenol analizine göre ise en yüksek
aktivitenin 22.485±0.656 mg GAE /g değeri ile Kantaron`un (Hypericum montbretii) çiçek kısmına ait olduğu görülmüştür.
Antimikrobiyal analizler ise disk düfüzyon yöntemi kullanılarak yapılmış ve
bitki ekstraktlarının 12 tane test mikrorganizması üzerine etkisi
incelenmiştir. Bu sonuçlara göre bitkilerden çoğunun bakterilere ve mantar
suşlarına karşı iyi derecede aktivite gösterdiği gözlenmiştir.
Şule CEYLAN , Burhan HARSIT , Ozlem SARAL , Mehmet OZCAN , İsmail DEMİR
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1