Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Deniz Yosunu Uygulamalarının Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Echinacea purpurea
L.’da PEG 6000 ile oluşturulan farklı ozmotik basınçta (kontrol,-0.5 MPa, -1.0
MPa ve -1.5 MPa) kuraklık stresi ile deniz yosunu (Ascophyllum nodosum)
uygulamalarının (kontrol, 2, 4 ve 6 cc/l) bazı fizyolojik parametreler
üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ekinezya bitkisinin
yaprak alanı, yaprak klorofil miktarı, yaprak dokularında iyon sızıntısı,
malondialdehit düzeyi (MDA), yaprak dokularında bağıl su içeriği ve yaprak
dokularında membran dayanıklılık indeksi gibi parametreler incelenmiştir.
Araştırma sonucunda; kuraklık stresinin bitkinin yaprak alanı, yaprak
dokularında bağıl su içeriği ve membran dayanıklılık indeksini azalttığı, MDA
düzeyi ve yaprak dokularında iyon sızıntısı miktarında ise artışlara neden olduğu
belirlenmiştir. Kuraklık stresinin yaprak klorofil oranı üzerine ise önemli bir
etkisi bulunmamıştır. Deniz yosunu ile kuraklık stresinin bitki üzerindeki
olumsuz etkileri azaltılmıştır. Deniz yosunu uygulamalarının, MDA düzeyi ve
yaprak dokularında iyon sızıntısı hariç incelenen yaprak klorofil oranı ve
membran dayanıklılık indeksi üzerindeki etkisi olumlu ve arttırıcı yönde
olmuştur. Deniz yosunu uygulamaları, yaprak dokularında bağıl su içeriği ile
yaprak alanı gibi parametreleri etkilememiştir.