Siirt İli Mercimek (Lens culinaris medic.) Ekim Alanlarında Sorun Oluşturan Yabancı Ot Türlerinin Yoğunluk ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi

Mercimek
(Lens culinaris Medic.) insanlar için
bitkisel protein, hayvanlar için yem, toprak için ise önemli bir azot
kaynağıdır. Yabancı otlar mercimek tarımını sınırlandıran unsurların başında
gelmektedir. Bu çalışmada, Siirt ili mercimek ekili alanlarda, 2018 yılı
vejetasyon döneminde sürvey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanını
temsil edecek şekilde rastgele toplam 40 mercimek tarlasında örnekleme
yapılmıştır. Her örnekleme noktasında yabancı otların tür, rastlanma sıklığı ve
yoğunlukları belirlenmiştir. Sürvey sonucunda 2’si parazit, 3’ü
monocotyledoneae (tek çenekli), 24’ü de dicotyledoneae (çift çenekli)  olmak üzere toplam 29 familyaya ait 101
yabancı ot türü tespit edilmiştir. İncelenen tarlalarda rastlanma sıklığına
göre en yaygın türlerin; Sinapis arvensis L. (%97.5), Vicia sativa L. (%75), Papaver rhoeas L. (%75), Avena sterilis subsp. ludoviciana (%72.5), Vaccaria
pyramidata Medik (%62.5), Silene conica L. (%55), Vicia narbonensis L. (%57.5) ve (Silybum
marianum (L.) Gaertner (%52.5) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre
bölgede mercimek ekim alanlarında yabancı ot tür ve yoğunlukları dikkate alınarak
mücadele yapılması önerilmiştir.