Ana Ürün Koşullarında Bakteri (Rhizobium sp.) ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Halisbey Yerfıstığı Çeşidinde Yağ Asitleri Üzerine Etkisi

Bu
çalışma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alan’ında 2015
ve 2016 yıllarında ana ürün yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine
göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bakteri ve farklı dozlardaki (0 kg/da,
4 kg/da, 8 kg/da, 12 kg/da, 16 kg/da, 20 kg/da ve 24 kg/da) azot gübresinin
Halisbey yerfıstığı çeşidi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada;
bakteri ve farklı azot dozu uygulanan Halisbey yerfıstığı çeşidinin yağ
asitleri (palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, behenik ve
lignoserik asit) içeriği incelenmiştir. Ana ürün koşullarında, oleik asit 24N+B
(%53.22) ve 20N+B (%53.18) uygulamalarında çok yüksek bulunmuştur. Linoleik
asit ise Kontrol (%30.39) ve 4N uygulamalarında en yüksek bulunmuştur.