Bazı Tanenlerin Soğan (Allium cepa L.) Dip Çürüklüğü Hastalık Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. cepae Üzerine Antifungal Etkisi

Soğan (Allium cepa L.) ekim
alanlarında bir çok hastalık etmeni görülmektedir. Bu hastalık etmenlerinden en
önemlisi olan Fusarium oxysporum f.sp. cepae (FOC)’nın neden olduğu dip
çürüklüğü hastalığı önemli derecede ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu
çalışmada 3 farklı ticari tanen ekstraktının(Artutan K, Artutan ve Farmatan)
farklı dozları(%0.25, 0.5, 1.0, 2.0, ve
4.0) ve ticari bir fungusit olan
Antracol WP 70’in (%0.05) FOC misel gelişimi üzerine etkisi in vitro ortamda  incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Artutan
ve Farmatan uygulamaları fungal misel gelişimini %57,3 ile %51,4 oranında
engellemiştir. Aynı konsantrasyondaki Artutan %57,3; Farmatan ise %51,4
oranında misel gelişimini engellemiştir. Ayrıca tüm tanen ekstraktlarının %2 ve
%4’lük konsantrasyonu ve Artutan K'nın % 1'lik konsantrasyonu FOC misel
gelişimini Antracol WP 70 den daha daha fazla baskılamıştır(p<0.05). Üç
farklı tanen ekstraktının farklı konsantrasyonları FOC'un in vitro ortamda misel gelişimine etkisi negatif kontrol ile
karşılaştırıldığında birçok konsantrasyonunun
antifungal özellik gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak; yapılan bu
çalışmada kullanılan tanenler bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan
sentetik bileşiklere alternatif olarak kullanılabileceği saptanmıştır.