Manisa İli Demirci İlçesinde Yetiştirilen Badem Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

Sert
kabuklu meyveler grubunda üretim değeri yüksek olan badem, diyet ürünü olarak
beslenmede önemli bir yere sahiptir. Ekolojiye uyum sağlayan çeşitlerde,
düzenli kültürel uygulamalar sayesinde istenilen verim ve kaliteye ulaşmak
mümkün olabilmektedir. Tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen bu
çalışmada, Demirci/Manisa ekolojisinde yetiştirilen Nonpareil, Ferragnes,
Ferrastar ve Texas badem çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri (meyve
ağırlığı ve boyutları, kabuk kalınlığı, çift iç oranı ve renk) ile verimin
ortaya konması amaçlanmıştır. İncelenen çeşitlerde çiçeklenme Martın ikinci
yarısında olurken, hasat Ağustos-Eylül döneminde yapılmıştır. Kabuklu ve iç badem
boyutları, renk parametreleri, çift iç oranı ve verim çeşitlere göre önemli farklılıklar
göstermiştir. Buna göre, Ferrastar çeşidinde kabuklu meyve ağırlığı (4.14 g) ve
kabuk kalınlığı (3.21 mm) yüksek, Nonpareil çeşidinde düşük bulunmuştur (1.95 g
ve 1.79 mm). En yüksek çift iç oranı ve verim sırasıyla Texas ve Ferragnes
çeşitlerinde saptanmıştır. Çeşitler, bölge ekolojisine uyum sağlamış olup
Nonpareil çeşidi ön plana çıkmıştır.