Anne-Sürgün Yönteminin Kuşkonmaz Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu çalışmada, ‘UC 157’ F1 çeşidine ait 5 yaşındaki kuşkonmaz (Asparagus
officinalis L.)
bitkileri materyal olarak kullanılmış ve 2017 ve 2018 yıllarında hasat
periyodunun farklı zamanlarında bırakılan anne sürgünlerin sürgün sayısı ve
kalitesi üzerine etkileri belirlenmiştir. Kuşkonmaz bitkilerinin bir kısmı anne
sürgün bırakılmaksızın 4 veya 6 hafta süreyle hasat edilmiştir. Ayrıca,
bitkilerin bir kısmı da 3 farklı zamanda (hasadın başında, hasat başladıktan 2
hafta sonra ve hasat başladıktan 4 hafta sonra) anne sürgün bırakılarak
toplamda 6 hafta süreyle hasat edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde hasadın
başlamasından 4 hafta sonra anne sürgün bırakılan bitkilerden hiç anne sürgün
bırakmadan 6 hafta boyunca hasat edilen bitkilere kıyasla %9-13 oranında daha
fazla pazarlanabilir sürgün elde edilmiştir. Ayrıca her iki yılda da elde
edilen pazarlanabilir sürgünlerin kalite sınıflandırılması dikkate alındığında,
yine aynı uygulamadan daha az oranda ince (8-12 mm çap) sürgün elde edildiği;
buna karşılık piyasada en çok talep edilen sürgün kalınlığı olan 12-16 mm ile
16-20 mm arasındaki sürgünlerin oranının ise yükseldiği görülmüştür. Bu
sonuçlara göre, 4 hafta süren hasadı takiben anne sürgün bırakma yönteminin
Kahramanmaraş koşullarında yapılacak olan kuşkonmaz yetiştiriciliğinde hem
pazarlanabilir sürgün sayısını hem de sürgün kalitesini arttırmada etkili
olduğu söylenebilir.