The Relationships Between Carrot Marketing Costs, Strategies and Scales of Enterprises in Hatay, Turkey

Bu çalışmanın temel amacı,
havuç üreten işletmelerde işletme büyüklükleri ile pazarlama masrafları ve
stratejileri arasındaki ilişkileri belirlemektir. İşletmelerin genelinde
ortalama havuç üretim alanı 8.253 ha, havuç verimi 31366 kg/ha, üretim maliyeti
14911 $ ve satış geliri 28859 $ olarak belirlenmiştir. İşletmeler genelinde 1
kg havucun pazarlanması için 0.0031625 $ işçilik, 0.005085 $ nakliye, 0.00138 $ soğuk hava deposunda muhafaza ve 0.0022625 $’ da paketleme masrafı
olmak üzere toplamda 0.001189 $ pazarlama masrafı yapılmıştır. Pazarlama
masraf, birinci grup işletmelerde 0.0121, ikinci grup işletmelerde 0.0107 ve
üçüncü grup işletmelerde ise 0.0135 $ olarak gerçekleşmiştir. Araştırma
sonuçları, havuç üreten işletmelerde üretimi ve pazarlama gücünü artırmak ve
girdi maliyetlerini düşürebilmek; bir çiftçi örgütü altında bir araya
gelmeleri, ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırabilmeleri, soğuk hava
deposu kapasitesinin artırılması, destek miktarı ve çeşitliliğinin (markalaşma
ve promosyon gibi) artırılması, havucun katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürülmesi gerektiğini ortaya koymuştur.