Mersin (Myrtuscommunis L.) Mevyesinin Fiziksel, Mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri

Bu
çalışmada, beyaz ve siyah mersin (Myrtuscommunis
L.) meyvelerinin bazı biyoteknik (fiziksel, mekanik ve kimyasal) özellikleri
incelenmiştir. Çalışmada beyaz ve siyah mersin meyvelerinin fiziksel
özellikleri (geometrik, hacimsel ve renk karakteristikleri olarak geometrik
ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, ağırlık, hacim, meyve ve yığın hacim
ağırlığı), (L, a, b, Kroma, Hue açısı
ve kahverengileşme derecesi renk karakteristikleri) ölçülmüştür. Mekanik
özellikler olarak meyvelerin saptan kopma direnci, delme ve sıkıştırma kuvveti,
deformasyon değerleri, ile kimyasal özellikler ise pH, suda çözünebilir
kuru madde miktarı (SÇKM) ve titre edilebilir asitlik (TEA) miktarı
incelenmiştir. Beyaz ve siyah mersin meyvelerinin sıkıştırma ve delme
testlerinde 20, 40 ve 60 mm min-1 hızlarında elde edilen sıkıştırma ve
delme kuvveti değerleri yükleme hızının artmasıyla birlikteartış göstermiştir.
Beyaz mersin meyvelerinin sırasıyla SÇKM (%13.63) ve TEA (0.510) değerleri,
siyah mersin meyveleri değerlerinden sırasıyla (%5.33 ve 0.205) daha yüksek
belirlenmiştir. pH değeri,  siyah
mersin meyvelerinde (5.30), beyaz mersin meyvelerinden (4.48) daha yüksek
bulunmuştur. Beyaz ve siyah mersin meyvelerinin biyoteknik özelliklerine ait
sonuçların, hasat ve hasat sonrası ürün işleme, ürün kalitesi, tüketici
istekleri ve ekonomik değer açısından göz önünde bulundurulması gerekmektedir.