Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Limonlarda Zararlı Bir Thrips Türü: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)

Bazı thrips türlerinin özellikle genç turunçgil meyvelerinde zararlı
oldukları bilinmektedir. Bu amaçla, thrips sürveyleri, Adana ve Mersin
illerinde, çiçeklenme döneminden başlayarak limon meyveleri 4-5 cm çapına
gelinceye kadar dönemde yürütülmüştür. Her bahçede tesadüfü olarak 100 meyve
thrips zararı yönünden incelenmiştir. Toplam 13 Thysanoptera türü bulunmuştur.
Adana ilinde farklı turunçgil çeşitlerinde Frankliniella
occidentalis (Pergande) çok yaygın olarak bulunurken, Mersin ilinde
limonlarda Thrips hawaiiensis
(Morgan) ana thrips türü olmuştur. F.
occidentalis’in yaygın olduğu yerlerde thrips zararı görülmemiştir. T.
hawaiiensis limon çiçeklerinde meyvelerinde zararlı bir tür olarak ortaya
çıkmıştır. Thrips çiçeklerde ve meyvelerde gümüşü veya bronzlaşmış lekelere
neden olmuştur. Thrips zararı çiçek petal yapraklarının dökümünden sonraki 3.
veya 4. haftalarda, mayıs ayı ortalarında gözlenmiştir. T. hawaiiensis nedeniyle
örneklenen limon meyvelerinde lekelenme oranı %20 ile %34 arasında değişmiştir.