Fındık Kabuklarından Üretilen Odun Sirkesi Uygulamalarından Sonra Buğday Tarlasındaki Arthropod Komünitelerinin Değişimi

Bu çalışma, fındık
kabuklarından elde edilmiş odun sirkesinin arthropodlar üzerindeki biyolojik
etkilerini değerlendirmek için yapılmıştır. Çalışma, Muş ili iklim şartlarında
buğday tarlasında rastgele bloklar deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Odun sirkesi, sırt pülverizatörü yardımıyla % 0.5, %1.0, % 2.0,
% 3.0, % 4.0 ve % 5.0 ml’lik konsantrasyonlarda uygulanmıştır. Sirkenin
etkisinin belirlenmesinde çukur tuzaklar kullanılmıştır. Sonuç olarak; kontrole
kıyasla, ortalama arthropod sayısının yıllara ve farklı konsantrasyonlardaki
sirke uygulamalarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ek olarak, kontrole
göre tüm odun sirkesi muamelelerinin ortalama Opilionid (ot biçen) sayısında
azalmaya ve ortalama Araknid sayısında artışa sebep olduğu düşünülmektedir.