Damla Sulamada Farklı Damlatıcı Özelliklerinin Entomopatojen Nematod Uygulamasına Etkisi

Damla sulamada kullanılan damlatıcıların akış yolu
uzunluğu, akış yolu şekli, damlatıcı debisi vb. farklı özellikleri
bulunmaktadır. Bu çalışmada damla sulamada yaygın olarak kullanılan dört farklı
damlatıcının (içten geçik kısa akış yollu damlatıcı, içten geçik uzun akış
yollu damlatıcı, içten geçik silindir tipli damlatıcı, üstten geçik katif
damlatıcı) EPN uygulamasındaki performansları laboratuvarda kurulan damla
sulama sistemiyle karşılaştırılmıştır. Dört farklı basınç altında (0.5, 1, 1.5,
2 bar) EPN’ler 1 litrelik beherlere uygulanmış ve beherlerdeki EPN’ler
süzülerek mikroskop altında sayılmıştır. Çalışmada basıncın ve uygulamaya ve
EPN üzerinde ölümcül etkisi de incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde farklı
damlatıcılardan çıkan EPN miktarları arasında önemli farklılıklar olduğu tespit
edilmiştir. Denemelerde üstten geçik katif damlatıcı ile yapılan uygulamalarda
en fazla ve en hızlı EPN çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Basıncın tek başına,
uygulamaya ve EPN üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmesine
rağmen uzun süreli yüksek basınca maruz kalan EPN’lerin zarar görebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır. Çalışma sonuçları incelendiğinde farklı
damlatıcıların EPN uygulamasında farklı çıkış oranları gösterdiği
belirlenmiştir. Bu nedenle gelecekte damla sulama sistemlerinin EPN uygulaması
üzerine optimize edilmesi ile başarı şansının artacağı düşünülmektedir.