Antropojenik Kaynaklı Sucul Toksisitenin Belirlenmesinde Alternatif ve Yeni Bir Yaklaşım Olarak PLHC-1 ve RTG-2 Hücre Hatlarının Kullanılması ve CYP1A1 Biyobelirteci ile Birlikte Değerlendirilmesi

Kalıcı
organik kirleticiler (KOK), insan, hayvan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen
doğada uzun süre bozulmadan kalabilen ve çoğunlukla yağ dokuda birikme özelliği
olan kimyasallardır. Bu araştırmada, 12 ay boyunca Ankara Çayı’ndan toplanan su
(6 istasyon) ve sediment (12 istasyon) örneklerinin balık gonadal (RTG-2) ve
balık hepatoselüler karsinom (PLHC-1) hücre hatlarında sitotoksitesi ve 7-etoksirezorufin
O-deetilaz (EROD) etkinliği araştırılmıştır. Sitotoksik etkinliğin numune
alınan bölge ve döneme göre değişkenlik göstermiştir. Bu araştırma ile
biyomarker olarak kullanılan CYP1A düzeyi ve sitotoksisite değerlendirmelerinin
balık hücrelerinde, çevresel örnekler üzerinde çalışılması ile kirlilik durumu
ve kirleticiler hakkında ucuz, hızlı, tekrar edilebilir ve güvenilir bir
ön-değerlendirme olduğu; ilgili kurumlar tarafından risk haritalarının
çıkarılması amacıyla kullanılabileceği önerilmektedir.