Bazı Terellia Rob-Des (Diptera: Tephritidae) Türlerinde Spermateka Yapılarının Yüzey Morfolojisi: Bir Elektron Mikroskop Çalışması

Terellia
Robineau – Desvoidy (Diptera: Tephritidae) cinsine ait 6 türün [Terellia fuscicornis (Loew, 1844), T. longicauda (Meigen, 1838), T. luteola (Wiedemann, 1830), T. nigripalpis Hendel, 1927, T. serratulae (Linneaus, 1758) and T. virens (Loew, 1846)] spermateka
yapıları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile fotoğraflanmıştır. Elde edilen
görüntüler incelenmiş ve çalışılan her türün
spermateka yapısının ultra yüzey yapısı tanımlanmış ve türler arasındaki
farklar tartışılmıştır. Ayrıca bu makalede her bir türün SEM görüntüleri
sunulmuştur.