Wakefieldia, Türkiye İçin Yeni Bir Toprakaltı Bazidiyomiset Cins Kaydı

Toprak
altı bazidiyomiset cinsi olan Wakefieldia,
Wakefieldia macrospora’nın
İstanbul’dan toplanıp teşhis edilmesine bağlı olarak Türkiye mikobiyotası için
yeni kayıt olarak verilmiştir. Türün kısa betimlemesi, makro ve
mikromorfolojisine ilişkin fotoğrafları ve toplanma lokalitesi verilmiştir.