Farklı Zamanlarda Yapılan Hasadın Merit Tatlı Mısır Çeşidinde (Zea mays L. saccharata Sturt) Taze Koçan Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Bu çalışmada farklı zamanlarda yapılan hasadın tatlı
mısırın taze koçan verimi ve bazı verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü
olarak Harran Ovası koşullarında 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür.
Araştırmada Merit hibrit tatlı mısır çeşidi kullanılmıştır. Zadoks skalasına
göre erken süt olum (Z73), orta süt olum (Z75), geç süt olum (Z77), erken sarı
olum (Z83), orta sarı olum (Z85) ve geç sarı olum (Z87) dönemlerinde hasat
yapılmıştır. Araştırmada
taze koçan ağırlığı (g koçan-1), taze dane ağırlığı (kg da-1),
taze koçan verimi (kg da-1), taze koçan uzunluğu (cm), ağza yapışma
oranı ve suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranı gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre İncelenen özellikler hasat zamanı bakımından istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (P≤0.01). İki yılın ortalamasına
göre taze koçan
ağırlığı 133.1 ile 240.8 g koçan-1, taze dane ağırlığı 537.5 ile
1322.0 kg da-1, taze koçan verimi 1103.2 ile 1889.8 kg da-1,
taze koçan uzunluğu 17.3 ile 20.2 cm, ağza yapışma oranı 1.7 ile 4.0 arasında
ve suda çözünür kuru madde oranı 17.2 ile 23.5% arasında değişmiştir. Sonuç
olarak, orta sarı olum (Z85) ve geç sarı olum (Z87) döneminde hasat edilen
tatlı mısırın taze koçan ve taze dane verimi bakımından en yüksek değerle
verdiği belirlenmiştir.