Sebzelerde Sorun Olan Önemli Bitki Fungal Hastalık Etmenlerine Karşı Vermikomposttan İzole Edilen Mikrobiyomların in vitro Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi

Bu
çalışmada, solucan gübresi olarak bilinen vermikompostlardan elde edilen
bakteriyel mikrobiyomların sebzelerde sorun olan önemli yaprak ve toprak
kökenli fungal hastalık etmenlerinden Sclerotinia
sclerotiorum, Macrophomina phaseolina, Botrytis cinerea, Verticilium dahliae
üzerine olan antagonistik etkinlikleri in vitro koşullarda
araştırılmıştır. Yapılan izolasyonlar sonucunda toplam 69 adet aday bakteriyel izolat
elde edilmiştir. Elde edilen bakteriyel izolatlar arasında 28 bakteriyel izolat
(toplam izolatın %49.12) in vitro
ikili kültür testlemelerinde fungal etmenlerden S. sclerotiorum’un gelişimini %1.72-75.43, M. phaseolina’nın gelişimini %1.67-65.83, B. cinerea gelişimini %3.44-57.18, V. dahliae gelişimini ise %2.28-58.74 gibi değişen oranlarda engellemişlerdir. Antagonist
potansiyele sahip bakteriyel izolatların çoğunluğunun Bacillus spp.’e ait
olduğu belirlenmiştir. İzolatlar arasında bazı Bacillus spp.’ye ait izolatlar fungal hastalık etmeni S. sclerotiorum hifleri üzerinde önemli
morfolojik değişikliklere neden olmuştur. Antagonist bakterilerin in vitro antagonizm etkinliği, fungus
inokulasyonu öncesi ön inkübasyon süresine bağlı olarak artış göstermiştir. Bacillus spp. ait izolatlar yüksek
antagonistik özelliklerinden dolayı organik ve sürdürülebilir tarımı teşvik
etmek için toprak kökenli hastalıklarla mücadelede kimyasallara alternatif
etkili biyo-kontrol ajanlar olarak kullanılabilir.