Yaşam Döngüsü Analizi ile Konsantre Şeftali Püresinin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, mevcut bir meyve suyu konsantresi fabrikasının konsantre şeftali püresi üretim hattı örnek olarak incelenmiş ve gerçek üretim verileri kullanılarak, ISO 14040 ve 14044’te belirtilen adımlar izlenerek, yaşam döngüsü analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sistem sınırları belirlenmiş ve tüm girdi çıktıları içeren, detaylı bir işlem akış şeması çizilmiştir. Sonrasında, birim konsantre şeftali püresi üretimi için tüketilen hammadde, su, enerji (ısı ve elektrik), ambalaj malzemesi vb. girdilerle, bu süreçte oluşan atık su, meyve atıkları, ambalaj atıkları vb. çıktıların miktarları belirlenmiştir. Böylece, envanter analizi yapılmış ve elde edilen veriler karbon ayak izi için temel teşkil edecek şekilde bir tablo olarak sunulmuştur. Sonuç olarak, birim ürün için karbon ayak izi 0.82 kg CO2eşd/kg konsantre ürün, enerji ayak izi 4443 kJ/kg konsantre ürün ve su ayak izi 2.59 m3su/kg konsantre ürün olarak hesaplanmıştır. Belirlenen sistem sınırları içinde, ürün yaşam döngüsü aşamalarından tarımsal üretimin hem karbon ayak izine, hem de su ayak izine en büyük etkiyi yaptığı, enerji tüketiminin CO2eşd emisyonları için ikinci önemli etken olduğu ve enerji ayak izinin başlıca sorumlusunun ısı enerjisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, literatürdeki benzer ürünlerin yaşam döngüsü analizleri ile bir karşılaştırma yapılmış ve sonuçlar sürdürülebilir üretim kapsamında tartışılmıştır.
Engin GÜNDOĞDU , Songül ÇAKMAKÇI

Akademik Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 18
Sayı 3

Dergi adı:Akademik Gıda

Author: admin