İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Meyve ve Yapraklarının Antioksidan ve Antidiyabetik Özellikleri

Bu çalışma Elaeagnus angustifolia L. (iğde) meyve ve yapraklarının antioksidan ve antidiyabetik etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak için gerçekleştirilmiştir. Metanol:su (1:1, v/v) ile yapılan iğde meyve ve yaprak ekstraktlarının toplam fenolik, toplam flavonoid ve tanen içerikleri, antioksidan aktiviteleri (DPPH ve ABTS metotları) ve α-glukozidaz ve α-amilaz enzimlerini inhibe edici etkileri araştırılmıştır. Ayrıca ekstraktlarda lipaz inhibisyonu aktivitesi tayini de gerçekleştirilmiştir. İğde meyve ve yapraklarının α-glukozidaz enzimini %50 oranında inhibe ettikleri değerler (IC50) sırasıyla 17.11 μg/mL ve 124.7 μg/mL olarak tespit edilirken, α-amilaz enzimini sadece meyvenin inhibe etttiği (21.95 mg/mL) ve hem meyve hem de yaprakların lipaz inhibisyon aktivitesi göstermediği belirlenmiştir. Meyve ve yaprakların ekstraktlarının toplam fenolik, flavonoid ve tanen içerikleri ile antioksidan aktivite değerleri incelendiğinde meyvenin biyoaktif içeriğinin yaprağına göre anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p
Elma OMERAGIC , Aleksandra MARJANOVIC , Jasmina DJEDJIBEGOVIC , Amila TURALIC , Aida LUGUSIC , Miroslav SOBER

Akademik Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 18
Sayı 3

Dergi adı:Akademik Gıda

Author: admin