Laktik Asit Bakterilerinde CRISPR/Cas Sisteminin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğinde Kullanımı

Laktik asit bakterileri (LAB) düşük GC içeriğine sahip, Gram pozitif, spor oluşturmayan, hareketsiz, fakültatif anaerob, asidik ortama dayanıklı ve çeşitli besinleri fermente etme yeteneğindeki bakterilerden oluşan bir gruptur. Bu grup genellikle probiyotik ve starter kültür olarak kullanılan bakterileri içerir. “Düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa palindromik tekrarlar (CRISPR)” ve “CRISPR ilişkili Cas proteinleri”den oluşan CRISPR/Cas sisteminin keşfi ile bu konuda yapılan çalışmalar hız kazanmış ve genom düzenlemeleri kolayca yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu sistem yardımıyla yapılan genom düzenlemeleri ve sistemin diğer genetik mühendisliği yöntemleriyle birleştirilmesi, LAB’ın ve probiyotiklerin endüstri ve klinikte kullanımına yönelik yeni bir çığır açacaktır. Bu derleme, CRISPR/Cas sisteminin genel işleyişi, LAB’ta hangi sistemlerden oluştuğu, biyoteknoloji ve genetik mühendisliğindeki mevcut uygulamaları ile gelecekteki potansiyel uygulamaları konusunda geniş bir bakış açısı sağlayacaktır.
Semra GÜRBÜZ , Görkem EKEBAŞ , Latife ÇAKIR BAYRAM , Yusuf Ziya KAPLAN

Akademik Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 18
Sayı 3

Dergi adı:Akademik Gıda

Author: admin