OBEZ ÇOCUK TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ: OLGU SUNUMU

Amaç: Obezite günümüzde bir halk sağlığı sorunu olmakla beraber çocuk ve adolesanların %25-30unu etkilemektedir. Klinikte “vücut kitle indeksi” (body-mass-index BMI) ölçülerek tespit edilmektedir. BMI değeri kilonun boy uzunluğunun metrekaresine bölünmesiyle tanımlanmaktadır (kg/m²). 11-yaş-kız için BMI değeri, obezite sınırı 25.4kg/m²dir. Bu çalışmada, obez bir adolesanda hipnozun kilo verme üzerindeki olumlu etkilerinin paylaşılması hedeflenmektedir.
Gereç ve yöntem: E.S.;11-yaş-kız, 147 cm boy, 63 kg, BMI:29.15kg/m² olarak kilo alma şikayetiyle SAÜ Tamamlayıcı Tıp Polikliniğine başvurmuştur. Anamnezinden, fazla kiloların 4 yıl evvel geçirdiği tonsillektomiden sonra oluştuğu, tokken yemek yediği, 11-09-2018’de pediatriste başvurduğu, fizik muayene ve tahlil sonuçlarının normal olduğu bilgisi edinilmiştir. Hipnoterapi planlanarak hipnoz hakkında bilgilendirme yapılmış ve mayalamaya geçilmiştir. Sonraki seans yaş geriletme tekniği uygulanmıştır. Tonsillektomi sırasında yaşadığı travmatik korku duygularına ulaşılarak katarsis sağlanmıştır. Çapa yöntemiyle pozitif imajinasyon uygulanmış, posthipnotik telkin verilmiştir.
Bulgular: Hastanın seansının birinci haftasında 5 kilo, 3 hafta sonunda 8 kilo kaybettiği, BMI:26.8kg/m², fizik muayene ve kan tahlillerinin normal olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Hipnoterapi psikolojik kökenli kilo artışının tedavisinde etkili ve maliyeti ucuz bir yöntemdir. Tamamlayıcı tıp uygulamalarının obezite ve yeme bozukluklarında etkinliğiyle ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yapılacak çalışmaların, obezite ve obezitenin sebep olduğu hastalıkların tedavisi ile, etkinlik ve maliyet açısından önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.
Halil MUTLUBAŞ , Zafer Ömer ÖZDEMİR

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 3

Dergi adı:Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Author: admin