GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI

Tıbbın amacı insanların duygusal ve fiziksel yönden tam bir iyileşme sağlaması olduğu için kaçınılmaz olarak insan ihtiyaçlarına odaklanır. Tıp disiplini yerli halkın dini inançlarını ve sosyal yapılarını çizerek, çevrelerindeki doğal ürünlerden yararlanarak ve yakın zamanda bilimsel dayanağı olan yöntemler kullanarak tedavi edici ve önleyici yaklaşımlar geliştirerek ve onaylayarak binlerce yıl boyunca gelişmiştir. Halk sağlığı ve tıbbi uygulamaları, günümüzde insanların, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar uzun ve kaliteli yaşamalarına imkân sağlayacağı biçimde gelişmiştir. Yine de çağdaş tıp biliminin yaygınlığı, gücü ve vaadine rağmen insanlığı büyük bir kesimi ya bu uygulamalara erişemiyor ya da yapmamayı tercih ediyorlar. İnsanların çoğu geleneksel, alternatif- tamamlayıcı tıp olarak bilinen uygulamaları tercih ediyorlar. Küreselleşme ile birlikte hastalık olgusundaki değişim, doğallığın yan etkilerden arındırılmış olduğu düşüncesi, konvansiyonel tıbbın bazı hastalıkları tedavi etmede yetersiz kalması, ilaçların yan etkilerinin artması vb. sebeplerle pek çok kişi bu uygulamalara başvurmaktadır. . Ayrıca bu yöntemlerin kullanım oranı da yıllar geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada kullanımı gittikçe artan bu uygulamaların neler olduğu, bu uygulamaların tarihsel gelişimi, bireylerin bu uygulamalara yönelme nedenleri, Türkiye’de ve dünyada bu metotların kullanımı geniş bir yelpazede ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili literatürde yer alan çalışmalar sosyolojik bir bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.
Ayten YILMAZ

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 3

Dergi adı:Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Author: admin