Bingöl Şartlarında Bazı İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

Bu araştırma, Bingöl ekolojik koşullarında yetiştirilecek İtalyan çimi çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla 2018 yılı yetiştirme sezonunda kurulmuştur. Araştırmada, 6 adet İtalyan çimi çeşidi (Devis, Baqueano, Caramba, Vallivert, Trinova, Vespolini) bitki materyali olarak kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada; yeşil ot, kuru ot, ham protein verimleri, ham protein oranı, Asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı, nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı, sindirilebilir kuru madde (SKM) oranı, kuru madde tüketimi (KMT) oranı, nispi yem değeri (NYD)’ne ait veriler ele alınmıştır. Çalışma sonucunda; yeşil ot verimi 3377,33-4457,67 kg/da, kuru ot verimi 808,13-1051,83 kg/da, ham protein oranı %17,58-21,13, ham protein verimi 154,00-179,57 kg/da, ADF oranı %38,33-40,67, NDF oranı %55,00-63,37, SKM oranı %57,22-%59,04, KMT oranı %1,893-2,183 ve NYD 86,44-99,55 arasında değişmiştir. Araştırmada, incelenen ADF ve SKM oranları dışındaki tüm özellikler bakımından çeşitler arasında farklılıklar belirlenmiştir. En fazla yeşil ot verimi Trinova çeşidinde, en fazla kuru ot verimi, KMT oranı ve NYD Vallivert çeşidinde, en fazla ham protein oranı Vespolini çeşidinde, en az NDF oranı Vallivert çeşidinde, en fazla ham protein verimi ve SKM oranı Baqueano çeşidinde, en az ADF oranı Baqueano çeşidinde tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde; Bingöl ekolojik koşulları için yeşil ot ve ham protein verimleri bakımından Baqueano çeşidinin, NDF, KMT oranları ve NYD bakımından ise Vallivert çeşidinin ekilmesi önerilmektedir.
Rıdvan POLAT , Nevzat ESİM , Zeynep ÜRÜŞAN , Ahmet CAF , Mihriban AHISKALI , Deniz CANLI

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin